Kruzitürken

Back


Kruzitürken  (1990)
Barless Rec  MA 42
Recorded 1990 at Studio Taktlos
sax: Robert Toegel
sax: Michael Rossak
piano: Charly Hloch
guitar: Michael Huppmann
bass: Peter Weik
drums: Otto Sotosek

Tracks

Kruzitürken
(Toegel)
Vocal:Robert Toegel
Short MP3
Jetzt geht's ma guat
(Toegel)
Vocal:Peter Weik
Short MP3
Was warat I ohne Di
(Toegel)
Vocal:Robert Toegel
Short MP3
So bist Du
(P.Weik)
Vocal:Peter Weik
Short MP3
Heut führ' I s'ham
(Toegel)
Vocal:Robert Toegel
Short MP3
Reg'n auf der Gass'n
(Toegel)
Vocal:Peter Weik
Short MP3
A Tag ohne Rock and Roll
(Huppmann/Toegel)
Vocal:Michael Huppmann
Short MP3
Was Du da tuast
(Toegel)
Vocal:Robert Toegel
Short MP3
Bundesstraß'n 1
(Troup/Toegel)
Vocal:Peter Weik
Back :Robert Toegel
Short MP3
Huppauf
(Huppmann)
Instrumental
Short MP3
I wiar a Narr
(Toegel)
Vocal:Robert Toegel
Short MP3
Wan mi net an
(Toegel)
Vocal:Peter Weik
Short MP3
Trink ma auf de
Freundschaft

(Toegel)
Vocal:Robert Toegel
Short MP3